TR [ EN ⇣ ]

████████╗██████╗░███╗░░██╗██╗██████╗░░██████╗
╚══██╔══╝██╔══██╗████╗░██║██║██╔══██╗██╔════╝
░░░██║░░░██████╔╝██╔██╗██║██║██║░░██║╚█████╗░
░░░██║░░░██╔══██╗██║╚████║██║██║░░██║░╚═══██╗
░░░██║░░░██║░░██║██║░╚███║██║██████╔╝██████╔╝
░░░╚═╝░░░╚═╝░░╚═╝╚═╝░░╚══╝╚═╝╚═════╝░╚═════╝░

[ Nuri ACAR ] [ nuriacar.com ]

[ TRNIDS ] [ TR National Identifier Suite ]  [ v0.1.0 : 20220222222022 ]

[ Menu ]
===============================================================================
.
... 1. Check NID Validation
... 2. Generate Last Two Digits
... 3. NID Whois
... 4. Get Possible Relatives
... 5. Generate Random Valid NID
... 6. Generate All Possible NID's

... 98. About & Source Code Repository & Version History
... 99. Exit
===============================================================================

Select an Option!

>>>

MERNİS : TRNIDS

Bu program Merkezi Nüfus İdare Sistemi’ne (MERNİS) öykünen bir yeni yetme. Bence de komik… :) Özetle; TCNO doğrulaması, geçerli rastgele TCNO üretimi, kişinin potansiyel akrabalarını bulma (soyağacı) (tanımadığınız akrabalarınızı bulabilir ki bayağı enteresan oluyor), MERNİS sisteminin dağıtabileceği tüm geçerli TCNO havuzunu (geçmiş, şimdi, gelecek) üretebilme vb. işlemler gerçekleştiriyor.

MERNİS, Ahvâl-i şahsiyye bilgilerini elektronik ortama aktaran ve ahvâl-i şahsiyye bilgilerinde meydana gelen her tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış merkezlerden anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir projedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Bir de bu işlere bakan milletlerarası bir komisyon varmış ki ilk kurulduğu günlerden üyeymişiz! Enteresan!

Program özellikleri ve kodlara dair…

TRNIDS GitHub

Kaynak Kod Deposu

Bash, Python 3, Common Lisp, Julia ve C ile kodladım. Benim için özel yanı, bilmediğim ama öğrenmeye merak saldığım tüm programlama dillerini bu programı yazarak öğrenmeye çalışıyor olmam. Bash ve C ile başlayıp Python 3’e port ettim, ardından Python 3’ten Common Lisp’e port ettim, ardından tekrar Python 3’e, ondan da Julia’ya aktardım. Bakalım zamanla daha hangi dillere evrilecek.

[ Bash & C ] => [ Python 3 & C ] => [ Common Lisp ] => [ Python 3 & C ] => [ Julia ]

Not: Bash, Common Lisp ve Python 3 versiyonları birbirinin aynısı değil! Bash ve Common Lisp kodları, Python 3’ün fonksiyonel eşdeğerine güncellenmedi fakat yine de bazı fonksiyonlar hariç benzer çalışıyorlar! Birbirine en yakın olanlar Common Lisp ve Python 3. Şimdilik aynı olanlar ise Python 3 ve Julia.

Versiyon geçmişi şöyle:

===============================================================================
[ Version History ]
===============================================================================

20190417    :    : Coding with Bash started.

20190423085333 : v0.0.1 : All engines running. Liftoff! We have a liftoff... :)
20190424180421 : v0.0.2 : C generator coded because of slow generating.
20190425010841 : v0.0.3 : Elapsed time function fixed.
20200331161407 :    : Coding with Python3 started.
20200405145247 : v0.0.4 : Done. Ported to Python3.
20200405234321 : v0.0.5 : All nid gen. added on Windows py function.
20200406151747 : v0.0.6 : Keyboard Interrupt errors handled in main.
20200411051239 : v0.0.6 : Program name edited.
20200527004701 :    : Coding with Common Lisp started.
20200601160705 : v0.0.7 : Done. Ported to Common Lisp.
20200603003901 : v0.0.8 : Variable based compilation errors fixed.
20200603003901 : v0.0.8 : let, let*, defvar, defparameter... :(
20200603003901 : v0.0.8 : Program flow changed.
20200606201807 : v0.0.9 : History record. Flow change. Classify.
20200730111939 :     Port to Python3 from Common Lisp started.
20200806135339 : v0.0.9 : Done. Ported to Python3.
20201206203040 : v0.1.0 : After unsuccessful packaging attemp on Python3;
             version history added, fn name changed.
20211231235523 :     Port to Julia from Python3 started.
20220222222022 :     Port to Julia from Python3 done.

Menüye göz atacak olursak:

[ Menu ]
===============================================================================
.
... 1. Check NID Validation
... 2. Generate Last Two Digits
... 3. NID Whois
... 4. Get Possible Relatives
... 5. Generate Random Valid NID
... 6. Generate All Possible NID's

... 98. About & Source Code Repository & Version History
... 99. Exit
===============================================================================

1. Girilen TCNO’nun doğru olup olmadığını kontrol eder.

2. İlk 9 hane verildiğinde son 2 haneyi üretir.

3. Henüz kodlamadım. Kişilere dair mümkün olan tüm bilgileri içeren bir veri tabanı olsun isterim. Sorgulanan kişiye dair olabildiğince alakalı veri döndürecek.

4. TCNO’su girilen kişinin muhtemel(!) akrabalarını buluyor. (“Aşağıda, T.C. Kimlik Numarası (TCNO) nedir? Nasıl dağıtılır?” kısmı sonunda bahsettiğim alakasız kimlik numarası verilmesi ihtimalini unutmayın!)

5. Girilen sayı kadar, rastgele oluşturulmuş, geçerli TCNO üretir.

6. MERNİS sisteminin dağıtabileceği tüm muhtemel TCNO havuzunu üretir, dosyaya kaydeder. Bu dosya ~11GB boyutta oluyor. Aslında programın içinde *nix sistemlere özel LZMA arşivleyicisini ve çözücüsünü de ekledim lakin, kontrol edip düzenlemedim, haliyle aktif değil. Belki gelecekte düzenler ve aktifleştiririm. Gerçi zaten ortalık yerde, isteyen aktifleştirsin.

Ek olarak, bu 6. özelliği hem Bash, hem Python 3, hem Common Lisp, hem de C ile kodladım zira i5-2410M sistemimde Python 3 generatörü (jeneratör) ~55 saatte tüm havuzu üretip dosyaya kaydedebiliyorken C ile kodladığım hali ~18 dakikada tüm havuzu üretip dosyaya kaydedebiliyor. Bash’le yazdığım versiyonunun üretip kaydetme süresini hatırlamıyorum ama yüksek ihtimal baya sürüyor ki projenin en başında oturup C generatörü kodlamışım değil mi?

Bkz. Version History, 20190424180421: v0.0.2 : C generator coded because of slow generating.

Common Lisp’le yazdığım versiyonu ise ~5 saatte aynı işlemi gerçekleştirebiliyor. Peki neden Common Lisp? Çünkü gelecek fonksiyoneldir! Fakat bu başka bir zamanın konusu.

98. Program hakkında bilgiler verir, kaynak kod deposuna yönlendirir, versiyon geçmişini görüntüler.

99. Programdan çıkar.

Bir de, olur da gelecekte lazım olur diye yapılan sorguları, sonuçları, geçmiş (history, log) kaydı olarak tutuyor. Geçmiş kayıtlarından bakarak gelecekteki sorgularla da alaka kursa, hiç olmadı otomatik tamamlasa güzel olabilir ama henüz yapamıyor. Büyüyecek.

Bundan sonrası TCNO, algoritması ve haliyle programın işleyişine dair bilgiler içeriyor. Dikkat! Bundan sonrasını okumak, çamaşır makinesi seyreden çocuğun yaşadığı türde bir aydınlanmaya sebep olabilir. :)

T.C. Kimlik Numarası (TCNO) nedir? Nasıl dağıtılır?

Burada yazılan bazı bilgiler kesin değil! Öyle olduklarını düşünüyorum ama ıspatlayamam. Dikkat! İki [!] arasında italik yazılan bilgiler doğru olmayabilir!

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCNO) iki kısımdan oluşan (9 + 2) 11 haneli kişiye özel bir numara. İlk 9 hane 100000001 ile 999999999 aralığında! Belki de 9 haneli sayıların ilki olan 100000000, başka bir şeyin anahtarıdır. Belki de değildir. Belki de kedidir! Her neyse! Son iki hane, ilk 9 haneden türetiliyor. Bu 9 basamaklı kökün ilk basamağı 0 olamıyor. Hem neden olsun! 0 olursa 8 haneye düşer değil mi? [!] İlk 9 hane, aile kütük numarası. Defterlerde kayıtlı, bilinen en büyük dedeye veriliyor. Aynı soydan olanlar dedenin kütük numarasından üretiliyor.

Bir de kadınların evli, bekar durumları var. TCNO ilk dağıtım aşamasında, kişi hangi kütükteyse oradan numara alıyor. İlk TCNO dağıtım aşamasından önce evli olan kadınlara, dedelerinin değil, eşlerinin kütüğünden numara verilmiş. Bekarlara ise babalarının (dedelerinin) kütüğünden numara verilmiş. Kadın evlendiğinde eşinin kütüğüne geçer (enteresan!) ama babasının kütüğündeyken TCNO dağıtıldığı için TCNO eşiyle uyumsuz olabiliyor. Gene benzer şekilde, ilk TCNO dağıtım aşamasında zaten doğmuş olan çocukların TCNO’su babanın TCNO’sundan türetilmiş ki bunu görüp deneyimledim. Bu numara, dedenin kütüğünde aşağı doğru boşta olan ilk numara. Yeni doğan çocuklarda ise aykırı bir durum gözlemledim ki bu çocukların TCNO’su dedenin (haliyle babanın) kütüğünden farklı olabiliyor. Belki de TCNO dağıtım zamanından sonra doğan tüm çocuklar böyle. İllaki baba ile bir alakası vardır lakin henüz nasıl olduğunu çözebilmiş değilim. Ayrıca sanıyorum yabancı uyrukluların pek çoğuna o anda uğramakta oldukları devlet işlemleri gerçekleştirilebilsin diye 11111111110 atanmış ki bu algoritmaya göre geçerli bir numara. Belki tuhaf kodlama hataları, belki memurların uygulama hataları (müdürleri öyle dediği için öyle yapmış olmaları kesin!), belki her ikisi birden, belki hiç biri… Belki de kedi! (Evet, gene kedi! Ne oldu? Zoruna mı gitti? Trafoya giren, neler yapmaz haberin var mı!) Günü kurtaran çözümler bakalım gelecekte nelere sebep olacak. [!]

MERNİS Hizmete Açılış Tarihi: 20.01.2003

MERNİS Skandalı

Nasıl oluşturulur?

İlk 9 hane 100000001 ile 999999999 aralığında! Son iki hane, ilk 9 haneden türetiliyor. Şöyle:

 1. İlk dokuz hanenin tek basamaktaki rakamlarının toplamı x 7 = n
 2. İlk dokuz hanenin çift basamaktaki rakamlarının toplamı = m
 3. (n - m) % 10 = TCNO 10. hane olur. Şimdi elimizde 10 hane oldu.
 4. İlk 10 hanenin toplamı % 10 = TCNO 11. hane. Ta daa!

Örnek 1:

Rastgele bir TCNO şöyle olsun (11 hane): 123456789xy

Numaranın kökü ilk 9 hane: 123456789 ki bu bize yeterli.

. . . . .
123456789xy
 : : : :

Üstünde ‘.’ olanlar tek basamaktaki, altında ‘:’ olanlar çift basamaktaki rakamlar! Şimdi “Nasıl hesaplanır?” kısmındaki algoritmaya göre hesaplayalım:

 1. (1 + 3 + 5 + 7 + 9) * 7 = 175
 2. (2 + 4 + 6 + 8) = 20
 3. (175 - 20) % 10 = 5 (x = 5) (1234567895y)
 4. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 + 5) % 10 = 0 (y = 0)

TCNO : 12345678950

Örnek 2:

Diğer bir rastgele TCNO şöyle olsun (11 hane): 192837465xy

Numaranın kökü ilk 9 hane: 192837465 ki bu bize yeterli.

. . . . .
192837465xy
 : : : :

Üstünde ‘.’ olanlar tek basamaktaki, altında ‘:’ olanlar çift basamaktaki rakamlar! Şimdi “Nasıl hesaplanır?” kısmındaki algoritmaya göre hesaplayalım:

 1. (1 + 2 + 3 + 4 + 5) * 7 = 105
 2. (9 + 8 + 7 + 6) = 30
 3. (105 - 30) % 10 = 5 (x = 5) (1928374655y)
 4. (1 + 9 + 2 + 8 + 3 + 7 + 4 + 6 + 5 + 5) % 10 = 0 (y = 0)

TCNO : 19283746550

Dikkat! 10. hane rakamların durumuna göre negatif bir rakam olabiliyor. Bu yüzden 10. hane için her zaman absolute (mutlak) değer aldım. Belki de bu negatif çıkan 10. basamak yüzünden ~900 milyonluk (999999999 - 100000001 = 899999999) muhtemel TCNO havuzunun tamamını dağıtamıyorlardır.

Peki aile bireyleri?

 1. Büyükler: Aynı ailede senden büyükleri bulabilmek için kendi kimlik numaranın ilk 9 hanesine 29999 ekle, oluşan 9 haneli rakamdan yukarıdaki algoritmayla son 2 haneyi türet. Kütükte senden bir üstte bulunan kişinin TCNO hazır. Yeni oluşan numaraya da istediğin kadar bu işlemi uygulayarak soyda yukarılara doğru gidebilirsin.

 2. Küçükler: Aynı ailede senden küçükleri bulabilmek için kendi kimlik numaranın ilk 9 hanesinden 29999 çıkar, oluşan 9 haneli rakamdan yukarıdaki algoritmayla son 2 haneyi türet. Kütükte senden bir altta bulunan kişinin TCNO hazır. Yeni oluşan numaraya da istediğin kadar bu işlemi uygulayarak soyda aşağılara doğru gidebilirsin.

Özeti mi kaldı, roman oldu lakin özetle, böyleyken böyle!


EN

████████╗██████╗░███╗░░██╗██╗██████╗░░██████╗
╚══██╔══╝██╔══██╗████╗░██║██║██╔══██╗██╔════╝
░░░██║░░░██████╔╝██╔██╗██║██║██║░░██║╚█████╗░
░░░██║░░░██╔══██╗██║╚████║██║██║░░██║░╚═══██╗
░░░██║░░░██║░░██║██║░╚███║██║██████╔╝██████╔╝
░░░╚═╝░░░╚═╝░░╚═╝╚═╝░░╚══╝╚═╝╚═════╝░╚═════╝░

[ Nuri ACAR ] [ nuriacar.com ]

[ TRNIDS ] [ TR National Identifier Suite ]  [ v0.1.0 : 20220222222022 ]

[ Menu ]
===============================================================================
.
... 1. Check NID Validation
... 2. Generate Last Two Digits
... 3. NID Whois
... 4. Get Possible Relatives
... 5. Generate Random Valid NID
... 6. Generate All Possible NID's

... 98. About & Source Code Repository & Version History
... 99. Exit
===============================================================================

Select an Option!

>>>

MERNİS : TRNIDS

This program is a newbie imitator of the Central Population Management System (MERNİS) of Turkey. I think it’s funny too… :) To sum up, it performs; TRNID verification, valid random TRNID generation, finding potential relatives of the person (family tree) (finding relatives you do not know, which is quite interesting), being able to generate the entire valid TRNID pool (past, present, future) that the MERNİS system can distribute, etc.

MERNİS is a project that transfers personal information to electronic environment and ensures that all changes in personal information are instantly updated from centers scattered all over the country and securely shared over a network.

General Directorate of Population and Citizenship Affairs

There was also an international commission that took care of these issues, and Turkey were members from the first days it was founded! Interesting!

About program features and codes…

TRNIDS GitHub

Source Code Repository

I coded with Bash, Python 3, Common Lisp, Julia and C. The special thing for me is that I am trying to learn all programming languages that I do not know but are curious to learn by writing this program. I started with Bash and C and ported to Python 3, then I ported from Python 3 to Common Lisp, then transferred back to Python 3, then ported to Julia. Let’s see which languages will be next.

[ Bash & C ] => [ Python 3 & C ] => [ Common Lisp ] => [ Python 3 & C ] => [ Julia ]

Note: Bash, Common Lisp and Python 3 versions are not the same! Bash and Common Lisp codes have not been updated to the functional equivalent of Python 3, but they still work similarly except for some functions! The closest to each other are Common Lisp and Python 3. The same ones for now are Python 3 and Julia.

===============================================================================
[ Version History ]
===============================================================================

20190417    :    : Coding with Bash started.

20190423085333 : v0.0.1 : All engines running. Liftoff! We have a liftoff... :)
20190424180421 : v0.0.2 : C generator coded because of slow generating.
20190425010841 : v0.0.3 : Elapsed time function fixed.
20200331161407 :    : Coding with Python3 started.
20200405145247 : v0.0.4 : Done. Ported to Python3.
20200405234321 : v0.0.5 : All nid gen. added on Windows py function.
20200406151747 : v0.0.6 : Keyboard Interrupt errors handled in main.
20200411051239 : v0.0.6 : Program name edited.
20200527004701 :    : Coding with Common Lisp started.
20200601160705 : v0.0.7 : Done. Ported to Common Lisp.
20200603003901 : v0.0.8 : Variable based compilation errors fixed.
20200603003901 : v0.0.8 : let, let*, defvar, defparameter... :(
20200603003901 : v0.0.8 : Program flow changed.
20200606201807 : v0.0.9 : History record. Flow change. Classify.
20200730111939 :     Port to Python3 from Common Lisp started.
20200806135339 : v0.0.9 : Done. Ported to Python3.
20201206203040 : v0.1.0 : After unsuccessful packaging attemp on Python3;
             version history added, fn name changed.
20211231235523 :     Port to Julia from Python3 started.
20220222222022 :     Port to Julia from Python3 done.

Let’s take a look at the menu:

.
... 1. Check NID Validation
... 2. Generate Last Two Digits
... 3. NID Whois
... 4. Get Possible Relatives
... 5. Generate Random Valid NID
... 6. Generate All Possible NID's

... 98. About & Source Code Repository & Version History
... 99. Exit

1. Checks whether the entered TRNID is correct.

2. When the first 9 digits are given, it produces the last 2 digits.

3. I haven’t coded yet. I would like to have a database containing all possible information on people. It will return as much relevant data as possible on the person of interest.

4. Find probable(!) relatives of the person whose TRNID is entered. (Remember the possibility of giving an irrelevant ID that I mentioned at the end of the “What is TR Identification Number (TRNID)? How is it distributed?” section below!)

5. Generates a randomly generated valid TRNID for the number of times entered.

6. Generates all possible TRNID repositories that MERNİS system can distribute, saves it to the file. This file is ~11GB in size. In fact, I added the LZMA archiver and decoder specific to *nix systems in the program, but I did not check and edit it, so it is not active. Maybe I’ll edit and activate in the future. Though it is already in the repository, who wants to activate it.

In addition, I coded feature 6 with Bash, Python 3, Common Lisp, and C because on my i5-2410M system, the Python 3 generator can generate and save the entire pool in ~55 hours, while the version I coded with C can generate the pool and save it to the file in ~18 minutes. I do not remember the time to generate and save the version I wrote with Bash, but it probably takes a long time. I sat at the very beginning and coded the C generator right?

See. Version History, 20190424180421: v0.0.2: C generator coded because of slow generating.

The version I wrote with Common Lisp can do the same in ~5 hours. So why Common Lisp? Because the future is functional! But this is a topic for another time.

98. Gives information about the program, directs to the source code repository, displays version history.

99. Exits the program.

In addition, it keeps the query and results as a history (history, log) record for future use in case of need. It might be nice if it connects to future queries by looking at the past records, at least autocomplete, but it cannot yet. It will grow.

After that, the post contains information about the algorithm and the functioning of the program. Attention! Reading from now on can cause the kind of enlightenment experienced by the child watching the washing machine. :)

What is TR Identification Number (TRNID)? How is it distributed?

Some information written here is not exact! I think they are, but I can’t prove Attention! Two [!] between italics written information may not be correct!

Republic of Turkey identification number (TRNID) consisting of two parts (9 + 2) a special 11-digit number to the person. The first 9 digits range from 100000001 to 999999999! Perhaps the first of the 9-digit numbers, 100000000, is the key to something else. Maybe not. Maybe it’s the cat! Anyway! The last two digits are derived from the first 9 digits. The first digit of this 9 digit root cannot be 0. And why wouldn’t it! If it is 0, it will be 8 digits right? [!] First 9 digits, family registry number. It is given to the greatest known grandfather recorded in the books. Those of the same lineage are produced from your grandfather’s number.

Also, women have single and married statuses. In the first distribution phase of the TRNID, the person receives the number from whatever registry he or she is in. Before the first TRNID distribution phase, married women were numbered from the registry of their spouses, not their grandfathers. Singles are given numbers from their father’s (grandfather’s) registry. When the woman gets married, she goes on the registry of her husband (interesting!), but TRNID may be incompatible with her husband because TRNID is distributed while she is on her father’s registry. Similarly, the TRNID of the children who were already born during the first TRNID distribution phase is derived from the father’s TRNID, which I have seen and experienced. This number is the first number that is idle down on your grandfather’s registry. On the other hand, I observed a contradictory situation in newborns, where TRNID of these children may differ from the registry of the grandfather (naturally the father). Perhaps all children born after the time of TRNID distribution are like that. It must have something to do with the father’s number, but I haven’t figured out how it happened yet. In addition, I think 11111111110 has been assigned to most of the foreign nationals so that the state transactions they are currently undergoing can be carried out, which is a valid number according to this algorithm. Maybe weird coding mistakes, maybe the officers’ execution mistakes (they certainly did because their principal said so!), Maybe both, maybe none… Maybe the cat! (Yes, again the cat! What happened? Nervous? Cat that goes into the transformer does everything!) Let’s see what the solutions that save the day will cause in the future. [!]

The MERNİS Opening Date: 20.01.2003

The MERNİS Scandal

How is it produced?

The first 9 digits range from 100000001 to 999999999! The last two digits are derived from the first 9 digits. It is as follows:

 1. The sum of the single digits of the first nine digits x 7 = n
 2. The sum of the double digits of the first nine digits = m
 3. (n - m) % 10 = 10th digit of TRNID. Now we have 10 households.
 4. Total of the first 10 digits % 10 = 11th digit of TRNID. Ta daa!

Example 1:

Let a random TRNID be (11 digits): 123456789xy

The root of the number is the first 9 digits: 123456789 which is enough for us.

. . . . .
123456789xy
 : : : :

On ‘.’ those in single digits, below ‘:’ ones in double digits numbers! Now, let’s calculate according to the algorithm in “How is it calculated?”:

 1. (1 + 3 + 5 + 7 + 9) * 7 = 175
 2. (2 + 4 + 6 + 8) = 20
 3. (175 - 20) % 10 = 5 (x = 5) (1234567895y)
 4. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 + 5) % 10 = 0 (y = 0)

TRNID : 12345678950

Example 2:

Let a random TRNID be (11 digits): 192837465xy

The root of the number is the first 9 digits: 192837465 which is enough for us.

. . . . .
192837465xy
 : : : :

On ‘.’ those in single digits, below ‘:’ ones in double digits numbers! Now, let’s calculate according to the algorithm in “How is it calculated?”:

 1. (1 + 2 + 3 + 4 + 5) * 7 = 105
 2. (9 + 8 + 7 + 6) = 30
 3. (105 - 30) % 10 = 5 (x = 5) (1928374655y)
 4. (1 + 9 + 2 + 8 + 3 + 7 + 4 + 6 + 5 + 5) % 10 = 0 (y = 0)

TRNID : 19283746550

Attention! The 10th digit can be a negative number depending on the state of the numbers. So I always got absolute value for the 10th digit. Perhaps because of this negative 10th digit, system cannot distribute the entire possible TRNID pool of ~900 million (999999999 - 100000001 = 899999999) numbers.

What about family members?

 1. Seniors: Add 29999 to the first 9 digits of your ID number to find the first senior in the same family, derive the last 2 digits from the 9-digit number with the algorithm above. The TRNID of the senior person next to you in the registry is ready. You can go up the lineage by applying this process to the newly created number as much as you want.

 2. Juniors: Subtract 29999 from the first 9 digits of your ID number to find the first junior in the same family, derive the last 2 digits from the 9-digit number with the algorithm above. The TRNID of the junior person next to you in the registry is ready. You can go down the lineage by applying this process to the newly created number as much as you want.

Was it a summary, it was a novel, but in short, like this!