cevizlab Logo

whoami admin

Youtube Icon Cart Icon


Nedir? What is?

cevizlab® bir siber sanatlar reaktörü. milion!

cevizlab® is a cyber arts reactor. milion!

cevizlab

Sevgili 677 No’lu Kanun! Kurduğum tarikat sandığın gibi değil. Açıklayabilirim…

Dear Law No. 677! My cult I founded is not a cult like you think. I can explain…

Keylogger, Screenlogger, Installer, Uninstaller, Archiver

TR [ EN ⇣ ]

Bir gün Keylogger ve Screenlogger geliştirmek istedim. Sanıyorum 2019’un Ocak ayı… Sonuç?

Aşağıdaki kehtapot‘a veya ahtapedi‘ye (ahtapot ve kedi birleşimi bir modern zaman canavarı, GitHub maskotu: Octocat) tıklayarak kaynak kodlara erişebilirsiniz.

Logger GitHub

Kaynak Kod Deposu

EN

One day I wanted to develop Keylogger and Screenlogger. I think it’s January of 2019… So?

You can access the source code by clicking Octocat below.

Logger GitHub

Source Code Repository

TRNIDS: TR National Identifier Suite

TR [ EN ⇣ ]

Bash, Python 3, Common Lisp, Julia ve C ile Merkezi Nüfus İdare Sistemi’ne (MERNİS) öykünen yeni yetme bir program yazdım. Bence de komik… :) Özetle; TCNO doğrulaması, geçerli rastgele TCNO üretimi, kişinin potansiyel akrabalarını bulma (soyağacı) (tanımadığınız akrabalarınızı bulabilir ki bayağı enteresan oluyor), MERNİS sisteminin dağıtabileceği tüm geçerli TCNO havuzunu (geçmiş, şimdi, gelecek) üretebilme vb. işlemler gerçekleştiriyor. Aşağıdaki kehtapot‘a veya ahtapedi‘ye (ahtapot ve kedi birleşimi bir modern zaman canavarı, GitHub maskotu: Octocat) tıklayarak kaynak kodlara erişebilirsiniz.

TRNIDS GitHub

Kaynak Kod Deposu

EN

I coded a program with Bash, Python 3, Common Lisp, Julia and C which is a newbie imitator of the Central Population Management System (MERNİS) of Turkey. I think it’s funny too… :) To sum up, it performs; TRNID verification, valid random TRNID generation, finding potential relatives of the person (family tree) (finding relatives you do not know, which is quite interesting), being able to generate the entire valid TRNID pool (past, present, future) that the MERNİS system can distribute, etc. You can access the source code by clicking Octocat below.

TRNIDS GitHub

Source Code Repository

RZIPS: Recursive ZIP Suite

TR [ EN ⇣ ]

Bir CTF (Capture the Flag) flag’i düşünün: İç içe 2020 defa ziplenmiş ve yetmezmiş gibi zip dosyalarına parola konulmuş. Ya manuel, yani tek tek siz açacaksınız ki gerek yok ya da bu işi bilgisayara yaptıracaksınız. Yedi gün boyunca oturup bu programı yazdım. CTF (bazıları hariç) yedi güne kalmaz tabii lakin gelecekteki CTF’lerde işe yarayacak faydalı bir programım oldu. Yalnızca CTF’e girdiğinizde değil, önemli dosyalarınızı, parola korumalı olarak defalarca zipleyerek korumak için de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kehtapot‘a veya ahtapedi‘ye (ahtapot ve kedi birleşimi bir modern zaman canavarı, GitHub maskotu: Octocat) tıklayarak kaynak kodlara erişebilirsiniz.

RZIPS GitHub

Kaynak Kod Deposu

EN

Consider a CTF (Capture the Flag) flag: zipped 2020 times nested and password set on zip files as if it wasn’t enough. Either manually, you will open it one by one, so there is no need or you will have this work done on the computer. I sat down and wrote this program for seven days. CTF will not take up to seven days (except some) of course, but I have had a useful program that will work with future CTFs. You can use it not only when you join the CTF, but also to protect your important files by zipping them with passwords over and over again. You can access the source code by clicking Octocat below.

RZIPS GitHub

Source Code Repository

Project Muse

TR [ EN ⇣ ]

John Hopkins Üniversitesi, Covid-19 nedeniyle, https://muse.jhu.edu/ linkinde yer alan pek çok kitabı çevrimiçi erişime açmış. Yetmezmiş gibi Arizona, Colorado, Cornell, Fordham, Georgia, MIT, Nebraska, North Carolina, Pennsylvania, Princeton, Temple ve Texas Tech üniversiteleri de Project Muse üzerinde yer alıyor. Bu hazineden alabildiğimizi alalım ama manuel olarak çok zaman alıyor, bir program yazsan…”

Kardeşim

Aşağıdaki kehtapot‘a veya ahtapedi‘ye (ahtapot ve kedi birleşimi bir modern zaman canavarı, GitHub maskotu: Octocat) tıklayarak kaynak kodlara erişebilirsiniz.

Project Muse GitHub

Kaynak Kod Deposu

EN

Due to Covid-19, John Hopkins University has made many books available online at https://muse.jhu.edu/. As if it wasn’t enough, universities of Arizona, Colorado, Cornell, Fordham, Georgia, MIT, Nebraska, North Carolina, Pennsylvania, Princeton, Temple and Texas Tech are also located on the Project Muse. Let’s take what we can get from this treasure, but it takes a lot of time manually, if you write a program … “

My brother

You can access the source code by clicking Octocat below.

Project Muse GitHub

Source Code Repository

TRTELS: TR Phone Numbers Suite

TR [ EN ⇣ ]

Türkiye’deki telefon numaralarının ~%99.9’unu üreten bir program.

Aşağıdaki kehtapot‘a veya ahtapedi‘ye (ahtapot ve kedi birleşimi bir modern zaman canavarı, GitHub maskotu: Octocat) tıklayarak kaynak kodlara erişebilirsiniz.

TRTELS GitHub

Kaynak Kod Deposu

EN

A program that generates ~99.9% of telephone numbers in Turkey.

You can access the source code by clicking Octocat below.

TRTELS GitHub

Source Code Repository

BadUSB: Arduino Pro Micro based BadUSB

TR [ EN ⇣ ]

BadUSB yapmak için bir tarif.

Aşağıdaki kehtapot‘a veya ahtapedi‘ye (ahtapot ve kedi birleşimi bir modern zaman canavarı, GitHub maskotu: Octocat) tıklayarak kaynak kodlara erişebilirsiniz.

TRTELS GitHub

Kaynak Kod Deposu

EN

Instructions for building an Arduino Pro Micro based BadUSB.

You can access the source code by clicking Octocat below.

TRTELS GitHub

Source Code Repository