Analist’in GNU/Linux Apartmanı Sakinleriyle Tanışması

Pek kıymetli dostlarım! Afiyettesinizdir inşallah…

Bu notlar; süreçler (process), hizmetler (service) ve önemli dosya konumları dahil olmak üzere, GNU/Linux cihazlardaki temel yapılandırma verilerinin manuel olarak toplanmasıyla hedef sistem üzerinde durumsal farkındalık kazanılmasını anlatıyor.

Bir yandan keyfinizce GNU/Linux Apartmanı’nı gezerken diğer bir yandan da sakinleriyle hasbihal ederek “Vay anam vay! Neler dönmüş Serhat ya!..” diyebilirsiniz.

Aynı zamanda bu notlar, aldığım diğer notlar gibi hatırlatma amaçlıdır. Ayrıntı merak eden;

  • çeşme başına (GNU/Linux Terminali) kamp kurarak (ki insanlık su yollarında yeşerdi),
  • sazını eline alıp --help yazarak,
  • yetmezse “Gölgelerin gücü adına! Heman!” diye kükreyerek

mevzuyu; incir uyutması gibi kod yazmanın yanında üzerine fındık, fıstık, ceviz, tarçın vs. babında yorum satırı ve doküman yazan gerçek hacker’lardan doğrudan öğrenebilir.

Ah mirim, nerede o eski hacker’lar!

İncir Uyutması, Richard M. StallmanUzaktan GNU/Linux Yönetimi

Telnet

Ne demek Telnet'e çay yok!

Ne demek Telnet’e çay yok!

ssh

Güvensiz ağ üzerinden uzak sisteme güvenli erişim.

ssh kullanici-adi@hedef

ssh -i /ozel/anahtar/yolu kullanici-adi@hedef

-i: Parola yerine özel anahtar kullanımı.

scp

SSH üzerinden güvenli dosya kopyalama.

scp kullanici-adi@ip:/kaynak/path kullanici-adi@ip:/hedef/path

-r: Rekürsif işlem.

scp -i /ozel/anahtar/yolu kullanici-adi@ip:/kaynak/path kullanici-adi@ip:/hedef/path

-i: Parola yerine özel anahtar kullanımı.


Aktif Bağlantılar, Portlar ve bunlara bağlı Process’ler

netstat

GNU/Linux’ün yeni versiyonları netstat yerine ss komutunu bulunduruyor. Argümanlar gene aynı işi yapıyorlar.

netstat -anp

ss -anp

-a: Yalnızca aktif (ESTABLISHED) olanları değil tüm soketleri görüntüler. Bu, dinleme (LISTEN) durumunda olan portların da görüntülenmesini sağlar.

-n: IP veya portun hizmet isminin çözümlenmemesi isteği. Aksi durumda ağ topolojisine bağlı olarak cevap dönme süresi uzar.

-p: Soketin PID’ini veya program ismini döndürür. Böylece soketle ilintili process hızlıca görülebilir.

Çalışan/Koşan Process’ler

ps aux

a: Diğer kullanıcılar tarafından başlatılmış process’leri görüntüler.

u: Kullanıcı dostu temiz görünüm.

x: TTY gerektirmeyen process’leri görüntüler. Bkz. TTY

Argümanları “-“ kullanmadan “ps” e gönderince, bu komut BSD opsiyonlarını kullanır.

ps -ef

-e: Tüm process’leri seçer.

-f: Tam format listeleme. Process’e dair tüm sütunlar görüntülenir. Örneğin; zararlı bir process’i hangi hangi process’in çağırdığını (PPID) görebiliriz.


Log Toplama

Log lokasyonları analistin ne aradığına ve hangi GNU/Linux dağıtımında aradığına göre değişir. /var/log/ sıklıkla kullanılan genel bir log dizini ve içinde milyonlarca log bulunduran dosyaları içeriyor. Burada önemli olan ise ne aradığımızı bilmek ve yalnızca bize gereken logları süzüp görüntülemek. tail, less, grep işe yarar.

Debian

/var/log/syslog : Kritik veya sıradan sistem mesajları.

/var/log/messages : Sıradan sistem mesajları.

/var/log/auth.log : Burada da sisteme giriş yapma denemeleri, başarılı veya başarısız olma durumu, hangi yöntemle (ssh, terminal vs.) bağlantı kurulduğu ye alır.

Fedora

journalctl : Sistem günlüğünden bilgi getiren komut. Kritik veya sıradan sistem mesajları getirir.

/var/log/messages : Sıradan sistem mesajları.

/var/log/secure : Burada da sisteme giriş yapma denemeleri, başarılı veya başarısız olma durumu, hangi yöntemle (ssh, terminal vs.) bağlantı kurulduğu ye alır.


Otomatik Başlayan Process’ler Bölüm 1

Öncesinde System V, Upstart ve systemd’ye dair şu linki bir inceleyiverin, ardından devam edelim: Tık!

Durumu olanlar(!) okuyup gelene kadar herkese benden çay! Şakir’e yok!…

İncir Uyutması, Richard M.
Stallman

GNU/Linux cihazlarda process’ler, hem kullanıcı etkileşimi hem de otomatik çalışan script’ler aracılığıyla başlayabilir. Bir process’in nasıl başladığını bilmek, analistin hangi komutun çalıştırıldığına yakından bakmasını sağlayarak bir binary programın dost mu yoksa düşman mı olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

Boot/Logout Process’leri

Saldırgan kalıcılık sağlamak için boot sırasında çalışacak bir şeyler yapmış olabilir. Güzel yanı şu ki boot process’lerinin PID’leri küçük sayılardır ve küçük PID’lere sahip ilginç binary’ler olabilir.

Boot sırasında çağrılan genel lokasyonlar şunlar:

/etc/rc.local : Bu konum, kullanıcının boot’ta herhangi bir komutu çalıştırmasını sağlar. Çalışması için bir init script’i tarafından çağrılması ve rc.local’in execution bit’inin açık olması (Bkz. chmod) gerekir.

/usr/lib/systemd/user/* : Bu konum, paketler tarafından yüklenen sistemd unit dosyaları için default konum. systemd ise, hizmet yöneticisinin modern bir uygulaması.

/etc/systemd/system/* : Bu dizin, systemd için gerekli unit dosyalarını içerir. Bu dizindeki unit dosyaları diğerlerinden daha önceliklidir.

/etc/init.d/* : Bu dizin, 2006’dan önce kullanılan SysVinit script’lerini içerir. Kademeli olarak kullanımdan kaldırılıyor ancak yine de birçok cihazda görmek mümkün. Modern dağıtımlarda dosyalar, genellikle Upstart syntax’ını kullanma talimatlarına sahip.

/etc/init/* : Bu dizin Upstart init konfigürasyonlarını içerir. Eski System V init deamon’u yerine Upstart, Upstart yerine de systemd geldi.

~/.bash_profile and ~/.profile : Bu iki konum, process başlatılabilecek diğer bir yer. Genellikle umask gibi çevre değişkenlerini (environment variables) ayarlamak için kullanılsa da bir kullanıcı oturum açtığında process başlatmak için de kullanılabilir. Not: ~/.bash_profile ve ~/.bash_login, ~/.profile‘den önceliklidir.

~/.bash_logout : Bu konum, ~/.bash_profile ve ~/.bash_login‘e benzer ancak kullanıcı oturumunu kapatırken çalışır. Kullanıcı muhtemelen bu komutların yürütüldüğünü asla görmeyecektir. İki PTY veya TTY kullanılarak ve birinden çıkış yapılarak nelerin çalıştırıldığı görülebilir.


Otomatik Başlayan Process’ler Bölüm 2

GNU/Linux cihazlarda zamanlanmış görevler cronjobs’lar aracılığıyla yapılır. Bunlar, kullanıcı veya device crontab’lerinde bulunur. Bu crontab’ler da locate crontab yazarak bulunur. Tipik olarak bu process’lerin PID’leri, boot process PID’lerinden belirgin şekilde daha yüksektir. Aşağıdaki komutlar, bir cihazdaki tüm zamanlanmış görevleri görüntüler:

crontab -al

Login olan user kimse onun crontab’ını gösterir. Kimisinin crontab’i, kalbi kadar temiz bir sayfa olabilir.

crontab -u herhangi-bir-user -l

Başkalarının crontab’ini görüntülemek için makamınıza (root) tahsis edilmiş koyu camlı, sirenli, çakarlı aracınız olması gerek. Bu yoksa böyle bir konumda yakınınız, defterinde (/etc/sudoers) adınız olması gerek. Bu sadece başkasına ait bir crontab’i görüntülemeye has bir durum değil. Güzel ve yalnız ülkemde insanların geneli, teknik birey olsun olmasın bu durumu bilir ve bir çeşit hak yeme olduğu için değil yalnızca kendi isimleri de /etc/sudoers içinde olmadığı için sinirlenir. Çok da şaapmamak(!) lazım zira “Nasılsanız, öyle yönetilirsiniz!”. Tüm zamanlardan mahlukat adedince selam olsun.

cat /etc/crontab

Sistem geneli crontab içeriğini görüntüler.


Koşan/Çalışan Servisler

Çalışan servisleri, Debian ve Fedora sistemlerde şu komutlar görüntüler:

Debian

service --status-all 2>/dev/null | grep +

“service –status-all” çıktısını alır ve yalnızca yazdırılan satırda + geçen, yani çalışan hizmetleri ekrana yazar. Upstart hizmetleri mevzuya dahil değil.

Ayrıca, yukarıdaki komut çalışıyorsa bu demek oluyor ki Upstart’tan değil System V dededen hizmet alıyorsunuz. Yormayın, hürmet edin, çayını verip eski zaman hikayelerini dinleyin.

initctl list | grep running

“initctl” listesinin çıktısını alır ve gene yalnızca çalışmakta olan servisleri gösterir.

Upstart servislerinden çalışanları görüntüler.

Fedora

systemctl list-unit-files

systemd servislerinden çalışanları görüntüler.

chkconfig --list

System V servislerinden çalışanları görüntüler.


Sistem İsmi

Sistem ismini öğrenebilmek için analistin kullanabileceği iki ana metod var:

cat /etc/hostname

Sadece host ismini gösterir.

uname -a

Bu, sisteme dair daha ayrıntılı bilgi verir.


Kullanıcı Listesi

Analist açısından, kullanıcı listesini kontrol etmek önemli. Davetsiz misafir cihaza başka bir kullanıcı ekleyebilir, yüm işlemleri onun üzerinden gerçekleştirebilir. Kullanıcıların giriş yapıp yapamayacağını ve izinlerinin ne olacağını aşağıdaki dosyalara bakarak belirleyebiliriz:

/etc/passwd

Her satırda farklı bir kullanıcıya dair temel bilgiler yer alır. Eğer bir kullanıcıya shell tanımlanmışsa, o kullanıcı login olabilir.

Örnek bir satır: root:x:0:0:root:/root:/bin/bash : kullanıcı adı, uid, gui, ev dizi, kabuk vs.

/etc/shadow

Her satırda farklı bir kullanıcıya dair salt’lanarak hash’lenmiş parolayı ve diğer üç beş şeyi içerir. Parola kısmı bazen şunları içerebilir:

! veya !!: Hesap kilitli veya parola ayarlanmayı bekleme durumu. Yeni kullanıcı oluşturulması ardından olur.

* (asterisk): Parola hiç ayarlanmadı demektir.

boşluk: Kullanıcının parolası yok, haliyle doğruca giriş yapabiliyor demektir.


Yüklü Paketler

GNU/Linux paketleri, belirli bir program için gerekli tüm dosyaları içeren sıkıştırılmış dosyalardır. Debian ve Fedora dağıtımları farklı paket yöneticileri kullanır, bu nedenle komutlar ve sözdizimi farklıdır. Kurulu paketlerin tam listesini görmek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Debian

apt list --installed

Advanced Packaging Tool yani apt ile yüklü tüm paketleri görüntüler.

Fedora

rpm -qa

RedHat Package Manager yani rpm ile cihazda kurulu tüm paketleri sorgular.

yum list installed

Yellowdog Updater Modified yani yum ile yüklü tüm paketleri görüntüler.


Host Tabanlı Güvenlik Konfigürasyonları

GNU/Linux cihazlar pek çok güvenlik ürünü içerebilir ama aralarında en genel olanı iptables’dır. iptables’ın nasıl yapılandırıldığı hakkında bilgi almak için aşağıdaki komutları çalıştırabiliriz:

iptables -L -n -v

iptables -t nat -L -n -v

-L: Belirtilen zincirdeki tüm kuralları listeler. Zincir belirtilmezse tüm kurallar listelenir.

-n: Numerik çıktı. Host ve port ismi çözümlemesini engeller. Hızlı sonuç için…

-v: Verbose yani ayrıntılı görünüm.

-t nat: NAT tablosuna tanımlı kuralları gösterir.


Paylaşım Klasörleri

Ağda paylaşım yapmak genel bir durum lakin saldırgan bu yolla veri sızdırabilir. Paylaşılmış klasörleri şu komutla görüntüleriz:

smbclient -L localhost -U%

Kullanıcı adı ve parola olmaksızın erişilebilen ağ paylaşımlarını görüntüler.

Windows, 13 karakterden uzun paylaşım isimlerini görüntüleyemeyebilir! Örneğin; paylaşım isminiz 123456789012345 olsun. Bunu 1234567890123 olarak görmeniz olası. Sonrası, Windows için hayalet.

showmount -e 127.0.0.1

localhost üzerinde erişilebilen NFS paylaşımlarını görüntüler.


Güncel Yama Seviyesi

Buna bakarak sistemi etkileyen bilinen zafiyetleri belirleyebiliriz. GNU/Linux versiyonunu şu komutlarla alabiliriz:

Debian

lsb_release -a

Debian ve Fedora:

hostnamectl

That's all folks!