Youtube Icon Cart Icon


TR [ EN ⇣ ]

Tetris Nebula Flat

Pek kıymetli “Boyut Gezginleri”, bu yazıyla huzurlarınızda olmanın tarifsiz hissiyatını şu anki bilinç düzeyimle tarif edemeyeceğimi bilmenizi isterim. Bu yazı, uzun yıllar önce çıktığım bilinmeze yolculuğumda keşfettiğim Nebula‘yı ve içinde bulunduğu feza alt kümesini anlatmayı istediğim hikayelerin ilki… Okurken size eşlik etmesi için tam da buraya bir video bırakmakta fayda görüyorum zira gençlik hülyalarımın yansımalarına farklı boyutlarda dokunasınız isterim:

Bu yazıyı okumaya başlamış bilinçlerden bazılarını, buraya kadar yazılmış tuhaf cümlelerle yeterince sıkıp, yazıyı okumadan sayfadan kaçarak uzaklaşmak durumunda bırakmış olmanın tarif edilebilir keyfini ise yazının sonuna kadar gelebilen cengaver bilinçlerle yeşil çay içerek konuşmak benim için bir onurdur.

Ey benim paşalarım, beylerim, ağalarım; şu şehr-i Konstantıniyye cengindeki silah arkadaşlarım!.. Biz bize kaldık madem, afterparty başlasın…

Bilim’i sıkıcı buluyorsanız, yanlış öğretmenden öğreniyorsunuz demektir.

Richard Feynman

Dikkat! Göz yaşartıcı soruların ilki geliyor:

1. Daha önce “polyomino” kelimesini duydunuz mu? Malumatınız? (50 Puan)

Polyominoes

Polyomino, bir veya daha fazla eşit karenin kenarlarından birleştirilmesiyle oluşturulan iki boyutlu geometrik figürlere deniyor. Her bir hücresi, birbirinin aynısı kareler olan bir bileşik/çoklu form. Tek bir adetten başlayarak dilediğiniz kadar birbirinin aynısı kareyi yanyana getirip kenarlarından birleştirerek farklı şekiller oluşturabiliyorsunuz.

2. Tetris oyunu ile polyominoların benzerliğinizi bulunuz? (25 Puan)

Tetris 1984 Electronica 60

Dünyanın en çok oynanan oyunu olan Tetris, polyominoların en bilinen örneği. Dört adet monomino kullanarak birbirinin benzeri olmayan şekillerden türetilmiş ve bu yüzden adı tetromino (4 monomino) kelimesinden evrilerek Tetris olmuş. “Daha neler…” diyenlerdenseniz eğer, zaman boyutunun Hz. İsa efendimizin doğumunun takribi 1984 yıl sonrasına erişim sağlayıp bir bilenden öğrenmenizde fayda var! Aleksey Pajitnov‘u bulun ama eğer kendinize Sovyet Moskova’sının 1984 modasına uygun kıyafetlerden birini bulamamışsanız lütfen onunla iletişime geçmeyin. Bunun yerine füturistik kıyafetler giyen biri olarak uzaktan gözlemlemek ve öğrenmekle yetinin. Yok ille bir şeyleri değiştirerek geleceği değiştirmekte kararlıyım diyorsanız Mihail Sergeyeviç Gorbaçov‘i bulun; Çernobil‘in 1986 Nisan’ında patlamaması için yapması gerekenleri, sizi dinlemezse eğer zaten dağılması kaçınılmaz SSCB‘nin dağılmasını hızlandıracağını söyleyin. Hala sizi dinlemiyor mu? Yerine Boris Yeltsin‘in geleceğini söylerseniz kesin dinler. Sizi kimin gönderdiğini ve bunları nereden bildiğinizi sorarsa -ki sormazsa ayıp- “boyutlar arası gezinti yapabilen nevi şahsına mühnasır bir dost, Ceviz.” diyerek cevaplayın lutfen. Fakat üzülerek şunu hatırlatmakta fayda var: Çok isteseniz de bazı şeyleri değiştiremezsiniz.

DIŞ SES: “Dayanın aslanlarım, dayanın yiğitlerim!.. Urun kefere cehalet kellesün! Acıman, urun bre…”

3. Tetris ile Nebula arasındaki benzerliği bulunuz? (25 Puan)

Nebula

Tetris, 4’lü polyominonun (tetromino) türevi. Nebula ise; 12’li polyominonun (iki boyutlu, düzlem), üçüncü boyuta taşınmış, nesnel hale bürünmüş ve bağlantı elemanı ile sınırlandırılmış türevidir.

Sonra vay ben duymadım, yok ben işitmedim demeyin…

Belediye

Agent Smith

An itibariyle; kahramanım Agent Smith‘in ayakkabısına giren taş rolünü oynayan, makine işbirlikçisi Neo‘nun Matrix denen simulakrumu anladığında yaşadığı veya çamaşır makinesi seyreden bir çocuğun yaşadığı aydınlanmayı yaşadığınızı varsayıyorum.

Ve son olarak… Sana katılmamak elde değil Neriman! Buraya kadar okuyan cengaver “Boyut Gezgini” bilinçler bulduğum için ben de şu an en az senin kadar mesudum…

Ayrıca şuraya resmi sitesi üzerinden Tetris oynama linki bırakayım, lütfen göz kirası niyetine kabul ediniz.

İmza: Ceviz, … boyutlararası gezinti yapabilen nev’i şahsına münhasır bir dost.

END OF LINE. (Bkz: Tron)

Tron Bit Yes Tron Bit No


EN

Tetris Nebula Isometric

Dear “Dimension Travelers”, I would like you to know that I cannot describe the indescribable feeling of being in your presence with my present level of consciousness. This article is the first of the stories I want to tell you about the Nebula and its subset of universe, which I discovered on my journey into darkness that I went out many years ago:

Although some consciousnesses began to read the article, they closed the page because of my strange sentences. Because I deliberately oppressed them. That’s why they ran away. This is pleasant. It is an honor for me to drink green tea with the warrior consciousnesses that have come to end of the article.

O my pashas, my lords, my aghas; that the Constantinople City War brother of arms!.. We are left to us, afterparty start…

If you find science boring, you’re learning it from a wrong teacher!

Richard Feynman

Attention! The first of tearful questions comes:

1. Have you ever heard the word “polyomino” before? Any information? (50 Points)

Polyominoes

Polyominoes are called two-dimensional geometric figures created by joining one or more equal squares at the edges. Each cell is a compound/multiple form with identical squares. Starting from a single piece, you can create different shapes by combining the equal/same squares from the edges with each other.

2. Find the similarity of the Tetris game with the polyomino? (25 Points)

Tetris 1984 Electronica 60

Tetris, the most played game in the world, is the most well known example of polyominoes. It was derived from unique shapes using four monominoes, so it became Tetris by evolving from the word tetromino (4 monominoes). “No way!..” If you are one of those, jump into the time dimension and make a travel to a year which is Jesus’ s birth’ s 1984 year after. Find Aleksey Pajitnov, but if you can’t find yourself one of the outfits of Soviet Moscow’s 1984 fashion, please don’t contact him. Instead, as a person wearing futuristic outfits, simply observe and learn from a distance. No, if you say you’re determined to change the future by changing something, find Mikhail Sergeyevich Gorbachev; tell Chernobyl what he should do to prevent it from exploding in April 1986, if he doesn’t listen to you, say him the inevitable fragmentation of the USSR will accelerate becouse of Chernobyl disaster. Still doesn’t he listen to you? If you tell him that Boris Yeltsin will successor instead, he will listen to you… If he asks who sent you and how you know them -which is a shame if he does not ask- please answer “…a peculiar friend who can be travel between dimensions, Walnut”. But sadly, it’s worth remembering: You can’t change some things even if you want to.

V/O : “Hang on my lions, hang on my valiants!.. Cut the head of infidel ignorance! Do not mercy, cut…”

3. Find the similarity between Tetris and Nebula? (25 Points)

Nebula

Tetris, derivative of 4-membered polyomino (tetromino). Nebula; it is a derivative of the duodecimal (12) polyomino (two dimensional, plane), which has been moved to the third dimension, has been made tangible and limited by the connecting element.

Then don’t say: Oh, I didn’t hear, oh, I didn’t learn…

Municipality

Agent Smith

As of now; I assume you’re experiencing the enlightenment of the machine collaborator Neo, who plays the role of the stone in the shoe of my hero Agent Smith, when he understands the simulacrum called Matrix or a child watching a washing machine.

And finally… Neriman it is not possible being disagree with you! I’m at least as happy as you right now because i’ve found so much warrior “Dimension Traveller” consciousness reading till here.

Also let me leave Tetris play link on its official site, please accept it for the time & eye rent.

Signature: Walnut, …a peculiar friend who can be travel between dimensions.

END OF LINE. (See: Tron)

Tron Bit Yes Tron Bit No