Hicaz makamında besteledim. Kaydı yok. Belki olur.


Kayboldum

Çıkmaz oldu bu yollar

Nerdesin

Karanlık

+

Yoruldum

Bitmez oldu bu yollar

Nerdesin

Bitkinim

+

Bu sesim

Zor nefesim

Ümit hissim

Bul beni

+

Od tenim

Kor yüreğim

Rahmet eyleyenim

Bul beni

+

Fırtınayım

Meltem olayım

Durulayım

Bul beni

+

Hal-ü dilim

Tut elim

Kul kölenim

Bul beni

+ + +

Nuri ACAR, İstanbul, ~201907260855.